LOgo Vonage

VIDEO IN HET CONTACTCENTRUM:

Je CX klaarmaken
voor de toekomst

Je kunt niet meer om video heen.

De technologie voor video en schermdelen bestaat al jaren. In 2020 nam het gebruik ervan echter een vlucht, omdat we dankzij deze technologie in contact konden blijven met vrienden, familie en collega's, maar ook met onze klanten.

Onderzoek van Vonage wees vorig jaar uit dat video voor organisaties het snelst groeiende kanaal was om hun klanten van dienst te zijn, al gebeurde dat eigenlijk vooral noodgedwongen. Toch sluiten veel van de beschikbare tools niet aan op de gemakkelijke, verbonden, veilige en naadloze ervaring die organisaties hun klanten willen bieden.

Nu de pandemie grotendeels achter ons ligt, realiseren veel organisaties zich dat silo-denken en het bieden van losstaande, afzonderlijke ervaringen aan klanten verre van ideaal zijn. Een meer doordachte aanpak is dan ook nodig, om onderzoek te laten leiden in hoe video of visuele interactie kan worden toegepast.

In deze whitepaper lees je wat er allemaal bij komt kijken bij het in gebruik nemen van visuele interactietools.

Vonage onderzoeksmodel Onderzoek: Waar video of visuele interactie het meest doeltreffend is

Gratis whitepaper downloaden